ALFA

ALFA

Kamna ALFA jsou naším speciálním výrobkem, který není alternativou kachlových kamen.

Hodí se pro zákazníka, kterému vyhovuje spíše industriální design kamen a účelnost a efektivita vytápění jsou hlavními parametry výběru.

Kamnová bezroštová vložka E2 s terciárním spalováním je vložena do ocelového pláště ze silnostěnného kotlového plechu, který stojí na hranatých nohách ze stejného materiálu. Z boku a seshora z pláště vydechuje teplý vzduch. Půdorys kamen se poměrem stran blíží čtverci. Vývod kouřovodu je horní.

Kromě klasické varianty kamna ALFA vyrábíme také varianty s varnou plotýnkou. Plotýnka obdélníkového tvaru umožňuje drobné vaření a ohřívání v menších nádobách.

Cena

kamnabarvacena
ALFA černá39 945 Kč
ALFA s plotýnkou černá42 476 Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Technické údaje

výkon
3–11 kW
vodní výměník
ne
druhy paliva
dřevo, dřevěná briketa
vložka
E2
výška
755 mm
šířka
489 mm
hloubka
429 mm
hmotnost
100 kg
průměr kouřovodu
150 mm
vývod kouřovodu
horní
spotřeba paliva
cca 2,1 kg/hod
délka polen
33 cm

Výkon kamen lze regulovat v poměrně širokém rozpětí 3–11 kW. Velkou předností kamen ALFA je bezroštová kamnová vložka s terciárním spalováním, kterou využíváme i v kachlových kamnech ATÉNA a NUT. A jaké výhody to přináší?

Bezroštové topeniště

Mnoho lidí dává spíše ze zvyku přednost roštovému topeništi, přitom tento způsob spalování má i řadu nevýhod. Roštem proudí do topeniště nepředehřátý vzduch, který je ochlazuje a snižuje spalovací teplotu. Snižuje se tím účinnost topidla. Součástí roštového topeniště je popelník, který se musí velmi často vynášet. Pokud tak nečiníme pravidelně, popelník se přeplní a zamezí proudění vzduchu přes rošt. Ten přestává být ochlazován proudícím vzduchem a dochází k jeho deformaci, pokroucení. Navíc dřevo bezprostředně nepotřebuje pro hoření rošt, jak je tomu u fosilních paliv.

Bezroštová topeniště byla vyvinuta na základě nových poznatků o spalování dřeva. U bezroštových topenišť dochází k lepšímu prohořívání dřevních plynů a k vyšší účinnosti topidla. Toho je docíleno vypuštěním roštu z topeniště. Dno je podstatně hlubší, není třeba vynášet popel tak často (stačí jednou za 3–4 týdny, i déle). Navíc dochází k prohoření i toho nejmenšího uhlíku, který by jinak propadl roštem do popelníku. Snižuje se tak dramaticky množství popela v topeništi. Předehřátý vzduch pro spalování je přiváděn buď z interiéru, nebo exteriéru přikládacími dvířky. Dvířka mají oplach skla, aby se zamezilo usazovaní dehtu a popela na skle. Proudící vzduch zároveň ochlazuje keramické sklo, aby nedošlo k jeho poškození. Mírně se oproti kamnům s roštem liší způsob roztápění. Většina zákazníků je zvyklá roztápět „odspoda“, ale obecně, a u bezroštových topenišť obzvlášť, je účinnější roztápět „odshora“. Na dno ohniště se naskládají větší kusy dřeva, na ně se položí materiál na podpálení (nejlépe tuhé podpalovače v podobě válečků) a ještě nad to menší kousky dřeva nebo třísky. Když se podpalovač zapálí, je k němu dostatečný přístup vzduchu a nedojde k okamžitému zakouření. Od podpalovače chytnou menší kousky dřeva nebo třísky a propadají se na větší kusy dřeva, které tím také podpálí. Tento způsob zatápění je velice efektivní.

Terciární spalování

Jedná se o technologii založenou na principu spalování zbytkových hořlavých plynů vznikajících při hoření paliva. Zužitkovává zbytkové plyny, které by se jinak kouřovody společně se zplodinami odvedly nevyužité pryč. Nad ohništěm jsou umístěny kovové kaskády s dírkami (tryskami), kterými se tyto zbytkové plyny zpět do ohniště přisávají. Vzduch je veden kanálky podél spalovací komory, kde se předehřeje na vysokou teplotu. Tím je spalování efektivnější a kvalitnější. Díky terciárnímu vytápění ušetříte. Zvýšení účinnosti kamen totiž snižuje celkovou spotřebu paliva a zároveň se prodlužuje doba hoření. Zároveň komínem odcházejí čistější spaliny, čímž se i komín méně zanáší a snižují se nároky na údržbu komína.

Varianta s teplovodním výměníkem u kamen ALFA možná není.

Doporučené palivo, podobně jako u dalších kamen, je suché palivové dřevo nebo kvalitní dřevěné brikety. Dřevo by nemělo obsahovat víc jak 20 % vlhkosti, což odpovídá zhruba 2 letům skladování. Pro správné spalování a vytápění je důležité připojení do vhodného a správně dimenzovaného komína o průměru tělesa minimálně 150 mm (= průměr kouřovodu) a o účinné výšce alespoň 5 metrů. Samozřejmostí při instalaci kamen je dodržení protipožárních a bezpečnostních opatření, mezi která patří např. umístění kamen ve vzdálenosti alespoň 20 cm od zdi (a dvojnásobku od hořlavých materiálů), umístění kamen na nehořlavou podložku (nejméně 300 mm před přikládacím a popelníkovým prostorem a 100 mm na ostatních stranách) atd.

Kamna ALFA kromě samotného napojení kouřovodu do komína nevyžadují žádnou složitou ani specifickou montáž. Součástí prodeje je nabídka odborné montáže a připojení, nicméně není zahrnuta v ceně kamen.

Atypická provedení kamen

 

Rychlý dotaz

Česky  Deutsch  English
2013–2017 © ŽELETAVSKÁ KAMNA, tel.: +420 568 455 238, fax: +420 568 455 120, e-mail: kamna@brabenec.info   nahoru
Partneři