Titulní stránka / Produkty / Čím topit v kamnech nebo krbu?

Čím topit v kamnech nebo krbu?

Jaké dřevo je pro topení v kamnech nebo krbu nejvhodnější?

Spalování dřeva je chemický proces, u kterého dochází k vývinu tepla. Každé dřevo má trochu jiné chemické složení a jinou vlhkost, proto každé dřevo jinak hoří a má i jinou výhřevnost.

Vlhkost dřeva má zásadní vliv na výhřevnost dřeva. Proto dřevo, které použijete pro svůj krb nebo kamna musí být řádně proschlé. Navlhlé dřevo má podstatně nižší výhřevnost, neboť velká část tepla je spotřebovaná na odpaření vody (dřevo bezprostředně pod kůrou mezi jádrem a lýkem může obsahovat dokonce 75 % vody). Navlhlé dřevo uvolňuje velké množství dýmu, dehtu a produkuje málo plamenů. Způsobuje tak zanesení ohniště, znečištění žáruvzdorného skla a ucpání komína. Kamna jsou plná dehtu a jejich účinnost i životnost se takto výrazně sníží. Ideální vlhkost dřeva pro topení v krbech a kamnech je do 20 %.

1 kg vlhkého dřeva (vlhkost 40 %) vyrobí 2000/2500 kcal/hod.
1 kg suchého dřeva (vlhkost 20 % – cca dva roky vysychá) vyrobí 3500/4000 kcal/hod.

Vhodné dřevo pro topení v krbových kamnech by mělo ideálně vysychat 2 roky. Pro rychlejší proschnutí je třeba velká polena naštípat na malá polínka. Dřevo je nutné skladovat na krytém, větraném místě, chráněném před deštěm.

Jaké dřevo je pro topení v kamnech nebo krbu nejvhodnější?

Pro topení v krbových kamnech či krbu je vhodné použít především tvrdé dřevo – dub, buk, jasan, habr nebo dřevo z ovocných stromů. Tato dřeva hoří sálavým plamenem a zanechávají velké množství rozžhavených uhlíků, ze kterých sálá příjemné teplo po dlouhé hodiny.

BUK A JASAN – buk a jasan jsou pro topení v kamnech/krbu nejvhodnější. Rychle vysychají, lehce se zapalují a oheň z nich je živý se silně zářivými plameny. Po rozřezání a naštípání je třeba kulatinu ihned uskladnit na krytém místě, neboť velmi rychle zahnívá a výhřevnost se ztrácí.

DUB – nejpoužívanější palivo. Hoří velmi pomalu, dává poklidný oheň s krásně zářivými uhlíky. Dub je ideální pro kamna, kamnové a klasické krby. Po dobu dvou let musí být skladován nezakrytý, aby jej dešťová voda zbavila tříslovin, které obsahuje. Následně se uskladní na další dobu chráněné, tentokrát na jeden až dva roky, poté je dub řádně proschlý a připraven k zatápění. V malých větvích je obsaženo velké množství bělu (rychle hořícího).

HABR, OVOCNÉ STROMY – velmi kvalitní, ale vzácná, tvrdá dřeva. Poskytují krásné a pokojné plameny s kouzelně světélkujícími rozžhavenými uhlíky. Bříza, lípa, kaštan, topol, vrba, akát trnovník, akácie toto jsou listnaté stromy s měkkým dřevy. Vytvářejí harmonické, ale příliš obnažené plameny s málo jiskřícími uhlíky. Hoří poměrně rychle a jsou proto vhodné spíše na zátop (nebo rozhoření). Spalování topolového dřeva produkuje velké množství létavého popílku. Spalování dřeva akátu trnovníku a akácie způsobuje prudké vystřelování uhlíků.

PRYSKYŘIČNATÁ DŘEVA – jehličnany – uvolňují hodně tepelné energie, ale hoří velmi rychle a mají nižší výhřevnost. pryskyřice v nich obsažené způsobuje vystřelování uhlíků a zanáší a ucpává komíny.

NEVHODNÉ DŘEVO – chemicky ošetřované dřevo, železniční pražce a lisované dřevotřískové desky rychle znečišťují topeniště i komín, spalováním vznikají nebezpečné toxické exhaláty a výpary. Nikdy nespalujte staré palety, překližku, odpadky nebo navoskované předměty (řiďte se vždy návodem na montáž a doporučeným palivem).

 

Rychlý dotaz
Česky  Deutsch  English
2013–2024 © ŽELETAVSKÁ KAMNA nahoru
Partneři
Můžeme prosím pracovat s cookies, abychom věděli, jak nám web funguje?