NUT

NUT

NUT hladká, bílá lesk (* příplatková glazura)

179 112 Kč s DPH
akumulace
216 310 Kč s DPH

Uvedené ceny jsou v nepříplatkové barvě.

Všechna naše kamna jsou výjimečná, ale kamna NUT jsou ještě výjimečnější. A to jak po stránce designu, tak svým technickým řešením, tedy bezroštovým topeništěm a terciárním spalováním dřeva.

Design kamen ve vás vyvolá asociaci například návštěvy zámku, kde jste podobná kamna mohli vidět. Cena historických zámeckých kamen by ovšem nejspíš byla několikanásobně vyšší než cena za naše kamna NUT. Za cenu srovnatelnou s jinými kachlovými kamny si můžete zkrášlit interiér domu při dosažení moderního účinného a úsporného vytápění. Na bezroštovou kamnovou vložku E2 s terciárním spalováním posazenou na nízkém kachlovém soklu je umístěna válcová nástavba s odvětrávacími kachli. Celková výška kamen činí 200 cm.

Kulatá nástavba nad topeništěm umožňuje podobně jako u jiných typů kamen vložit akumulační hmotu. Tato hmota sice částečně sníží momentální výkon (ten je možné regulovat přísunem vzduchu a množstvím paliva v rozsahu 3–11 kW), nicméně v závislosti na množství prodlouží až o několik hodin vyzařování příjemného, zdravého tepla bez prachu a přepalování drobných částic do prostoru.


výkon
5–11 kW
vodní výměník
ne
druhy paliva
dřevo, dřevěné brikety
vložka
E2
výška
2000 mm
šířka
740 mm
hloubka
650 mm
hmotnost
280 kg
průměr kouřovodu
150 mm
vývod kouřovodu
zadní
výška zaústění kouřovodu
1. kruh – 1070 mm
2. kruh – 1320 mm
3. kruh – 1570 mm
spotřeba paliva
cca 2,1 kg/hod
maximální délka polen
33 cm
minimální tah komína
10 Pa
účinnost
80 %
průměrná teplota spalin za hrdlem
250 °C
maximální hmotnost akumulační hmoty
136 kg
testováno podle
EN-13229

Kamnům NUT nejvíce sluší jednobarevné provedení s hladkými lesklými bílými nebo např. červenými kachli. Ale stejně jako u všech ostatních našich kamen si můžete barevný odstín kachlů vybrat podle svého citu a potřeby sladění s interiérem právě vašeho domu nebo vytápěného prostoru (kamna mohou být vhodnou ozdobou a zdrojem tepla třeba i stylových restaurací, vináren, hotelů, penziónů, společenských sálů apod.).

Kamna NUT jsou stejně jako kamna ATÉNA vybavena již zmíněnou bezroštovou kamnovou vložkou E2 s terciárním spalováním. A co tyto prvky znamenají?

Bezroštové topeniště

Mnoho lidí dává spíše ze zvyku přednost roštovému topeništi, přitom tento způsob spalování má i řadu nevýhod. Roštem proudí do topeniště nepředehřátý vzduch, který je ochlazuje a snižuje spalovací teplotu. Snižuje se tím účinnost topidla. Součástí roštového topeniště je popelník, který se musí velmi často vynášet. Pokud tak nečiníme pravidelně, popelník se přeplní a zamezí proudění vzduchu přes rošt. Ten přestává být ochlazován proudícím vzduchem a dochází k jeho deformaci, pokroucení. Navíc dřevo bezprostředně nepotřebuje pro hoření rošt, jak je tomu u fosilních paliv. Bezroštová topeniště byla vyvinuta na základě nových poznatků o spalování dřeva. U bezroštových topenišť dochází k lepšímu prohořívání dřevních plynů a k vyšší účinnosti topidla. Toho je docíleno vypuštěním roštu z topeniště. Dno je podstatně hlubší, není třeba vynášet popel tak často (stačí jednou za 3–4 týdny, i déle). Navíc dochází k prohoření i toho nejmenšího uhlíku, který by jinak propadl roštem do popelníku. Snižuje se tak dramaticky množství popela v topeništi. Předehřátý vzduch pro spalování je přiváděn buď z interiéru, nebo exteriéru přikládacími dvířky. Dvířka mají oplach skla, aby se zamezilo usazovaní dehtu a popela na skle. Proudící vzduch zároveň ochlazuje keramické sklo, aby nedošlo k jeho poškození. Mírně se oproti kamnům s roštem liší způsob roztápění. Většina zákazníků je zvyklá roztápět „odspoda“, ale obecně, a u bezroštových topenišť obzvlášť, je účinnější roztápět „odshora“. Na dno ohniště se naskládají větší kusy dřeva, na ně se položí materiál na podpálení (nejlépe tuhé podpalovače v podobě válečků) a ještě nad to menší kousky dřeva nebo třísky. Když se podpalovač zapálí, je k němu dostatečný přístup vzduchu a nedojde k okamžitému zakouření. Od podpalovače chytnou menší kousky dřeva nebo třísky a propadají se na větší kusy dřeva, které tím také podpálí. Tento způsob zatápění je velice efektivní.

Terciární spalování

Jedná se o technologii založenou na principu spalování zbytkových hořlavých plynů vznikajících při hoření paliva. Zužitkovává zbytkové plyny, které by se jinak kouřovody společně se zplodinami odvedly nevyužité pryč. Nad ohništěm jsou umístěny kovové kaskády s dírkami (tryskami), kterými je přiváděn další vzduch. Vzduch je veden kanálky podél spalovací komory, kde se předehřeje na vysokou teplotu. Zbytkové hořlavé plyny, které se nahromadí v horní části ohniště, jsou tak znovu okysličeny horkým vzduchem a vzplanou modravým plamenem. Předají teplo a do komína je odvedeno minimum zplodin. Tím je spalování efektivnější a kvalitnější. Díky terciárnímu vytápění ušetříte. Zvýšení účinnosti kamen totiž snižuje celkovou spotřebu paliva a zároveň se prodlužuje doba hoření. Zároveň komínem odcházejí čistější spaliny, čímž se i komín méně zanáší a snižují se nároky na údržbu komína.

Varianta s teplovodním výměníkem u kamen NUT není standardem, ale jako atypické provedení lze kamna vybavit klasickou kamnovou vložkou E1 (s roštem a výkonem 5–11 kW), případně i teplovodní E1 VO, kde z celkového maximálního výkonu 11 kW připadá na výměník až 8 kW. Vývod kouřovodu je zadní, ale na zakázku lze zvolit i horní. Doporučené palivo, podobně jako u dalších kamen, je suché palivové dřevo nebo kvalitní dřevěné brikety. Dřevo by nemělo obsahovat víc jak 20 % vlhkosti, což odpovídá zhruba 2 letům skladování. Pro správné spalování a vytápění je důležité připojení do vhodného a správně dimenzovaného komína o průměru tělesa minimálně 150 mm (= průměr kouřovodu) a o účinné výšce alespoň 5 metrů. Samozřejmostí při instalaci kamen je dodržení protipožárních a bezpečnostních opatření, mezi která patří např. umístění kamen ve vzdálenosti alespoň 20 cm od zdi (a dvojnásobku od hořlavých materiálů), umístění kamen na nehořlavou podložku (nejméně 300 mm před přikládacím a popelníkovým prostorem a 100 mm na ostatních stranách) atd.

Součástí prodeje je nabídka odborné montáže a připojení, ale není zahrnuta v ceně kamen.

Souvisejicí


 

Rychlý dotaz

Česky  Deutsch  English
2013–2024 © ŽELETAVSKÁ KAMNA nahoru
Partneři
Můžeme prosím pracovat s cookies, abychom věděli, jak nám web funguje?