BUSTA

BUSTA
234 678 Kč s DPH

Želetavská kamna jsou sice synonymem hlavně pro kachlová kamna, ale nabídku doplňují i zcela originální kamna kovaná.

Čtvercová kamnová vložka E2 jsou umístěna v kovaném plášti. Ten je vytvořen z mohutných ručně kovaných desek, spojených výraznými nýty. Horní deska se pak skládá ze dvou působivých žulových kamenů přímo z Vysočiny, které akumulují a následně vyzařují příjemné teplo. Pro zvýšení účinnosti kamna doplňují kované deflektory i kolem kouřovodu. Celá kamna stojí na kovových nohách. Vývod kouřovodu do komína je možný pouze horní.

Výkon kamen lze regulovat v rozmezí 3–11 kW, délka přikládaných polen může být až 33 cm. Ačkoli plášť kamen a žulové kameny vypadají robustně, je váha kamen BUSTA nižší než u všech kachlových kamen a činí cca 150 kg.


výkon
3–11 kW
vodní výměník
ne
druhy paliva
dřevo, dřevěná briketa
vložka
E2
výška
1200 mm
šířka
520 mm
hloubka
460 mm
hmotnost
150 kg
průměr kouřovodu
150 mm
vývod kouřovodu
horní
spotřeba paliva
cca 2,1 kg/hod
maximální délka polen
33 cm

Přestože kamna BUSTA díky svému vzhledu, designu a ručnímu řemeslnému zpracování působí jako ze „starých časů“, díky použití bezroštové kamnové vložky E2 s terciárním spalováním jde o moderní a efektivní zdroj tepla. A co to tyto prvky v praxi znamenají?

Bezroštové topeniště

Mnoho lidí dává spíše ze zvyku přednost roštovému topeništi, přitom tento způsob spalování má i řadu nevýhod. Roštem proudí do topeniště nepředehřátý vzduch, který je ochlazuje a snižuje spalovací teplotu. Snižuje se tím účinnost topidla. Součástí roštového topeniště je popelník, který se musí velmi často vynášet. Pokud tak nečiníme pravidelně, popelník se přeplní a zamezí proudění vzduchu přes rošt. Ten přestává být ochlazován proudícím vzduchem a dochází k jeho deformaci, pokroucení. Navíc dřevo bezprostředně nepotřebuje pro hoření rošt, jak je tomu u fosilních paliv.

Bezroštová topeniště byla vyvinuta na základě nových poznatků o spalování dřeva. U bezroštových topenišť dochází k lepšímu prohořívání dřevních plynů a k vyšší účinnosti topidla. Toho je docíleno vypuštěním roštu z topeniště. Dno je podstatně hlubší, není třeba vynášet popel tak často (stačí jednou za 3–4 týdny, i déle). Navíc dochází k prohoření i toho nejmenšího uhlíku, který by jinak propadl roštem do popelníku. Snižuje se tak dramaticky množství popela v topeništi. Předehřátý vzduch pro spalování je přiváděn buď z interiéru, nebo exteriéru přikládacími dvířky. Dvířka mají oplach skla, aby se zamezilo usazovaní dehtu a popela na skle. Proudící vzduch zároveň ochlazuje keramické sklo, aby nedošlo k jeho poškození. Mírně se oproti kamnům s roštem liší způsob roztápění. Většina zákazníků je zvyklá roztápět „odspoda“, ale obecně, a u bezroštových topenišť obzvlášť, je účinnější roztápět „odshora“. Na dno ohniště se naskládají větší kusy dřeva, na ně se položí materiál na podpálení (nejlépe tuhé podpalovače v podobě válečků) a ještě nad to menší kousky dřeva nebo třísky. Když se podpalovač zapálí, je k němu dostatečný přístup vzduchu a nedojde k okamžitému zakouření. Od podpalovače chytnou menší kousky dřeva nebo třísky a propadají se na větší kusy dřeva, které tím také podpálí. Tento způsob zatápění je velice efektivní.

Terciární spalování

Jedná se o technologii založenou na principu spalování zbytkových hořlavých plynů vznikajících při hoření paliva. Zužitkovává zbytkové plyny, které by se jinak kouřovody společně se zplodinami odvedly nevyužité pryč. Nad ohništěm jsou umístěny kovové kaskády s dírkami (tryskami), kterými se tyto zbytkové plyny zpět do ohniště přisávají. Vzduch je veden kanálky podél spalovací komory, kde se předehřeje na vysokou teplotu. Tím je spalování efektivnější a kvalitnější. Díky terciárnímu vytápění ušetříte. Zvýšení účinnosti kamen totiž snižuje celkovou spotřebu paliva a zároveň se prodlužuje doba hoření. Zároveň komínem odcházejí čistější spaliny, čímž se i komín méně zanáší a snižují se nároky na údržbu komína.

Varianta s teplovodním výměníkem u kamen BUSTA možná není.

Doporučené palivo, podobně jako u dalších kamen, je suché palivové dřevo nebo kvalitní dřevěné brikety. Dřevo by nemělo obsahovat víc jak 20 % vlhkosti, což odpovídá zhruba 2 letům skladování. Pro správné spalování a vytápění je důležité připojení do vhodného a správně dimenzovaného komína o průměru tělesa minimálně 150 mm (= průměr kouřovodu) a o účinné výšce alespoň 5 metrů.

Samozřejmostí při instalaci kamen je dodržení protipožárních a bezpečnostních opatření, mezi která patří např. umístění kamen ve vzdálenosti alespoň 20 cm od zdi (a dvojnásobku od hořlavých materiálů), umístění kamen na nehořlavou podložku (nejméně 300 mm před přikládacím a popelníkovým prostorem a 100 mm na ostatních stranách) atd.

Kamna BUSTA kromě samotného napojení kouřovodu do komína nevyžadují nijak odlišnou montáž než jiná kamna. Vzhledem k tomu, že se ovšem jedná o originální kamna vyráběná na zakázku po kusech, je vhodnější si u nás kamna objednat i s instalací na místě. Instalace se může lišit podle konkrétních podmínek, proto není zahrnuta v ceně kamen.

 

Rychlý dotaz

Česky  Deutsch  English
2013–2024 © ŽELETAVSKÁ KAMNA nahoru
Partneři
Můžeme prosím pracovat s cookies, abychom věděli, jak nám web funguje?