ATÉNA

ATÉNA

ATÉNA hladká, bílá lesk (* příplatková glazura)

100 954 Kč s DPH

Uvedená cena je v nepříplatkové barvě.

Kachlová kamna ATÉNA jsou krokem do budoucnosti a moderny. Designem i způsobem spalování dřeva a vytápění se liší od klasických rustikálních kachlových kamen.

Jedná se o kamna s výkonem srovnatelným s našimi tradičními kamny, např. OLYMP nebo AFRODITA – tedy v rozsahu cca 3–11 kW. Designem se ovšem odlišují.

Na první pohled kamna zaujmou moderním kompaktním tvarem a čistými liniemi. Ohniště je posazeno na nízký kachlový sokl, horní římsa je pak celokachlová. Z toho vyplývá zadní vývod kouřovodu. Ohniště je pak obloženo lesklými kachli jednoduchých tvarů, ve standardním provedení bez vzorů, v bílé nebo červené barvě. To vyvolává dojem luxusu a elegance. Ten umocňuje také o cca 16 cm větší hloubka kamen oproti klasickým kamnům. Kamna ATÉNA výrazně vystupují do prostoru a mohou se stát výrazným prvkem moderního interiéru.

Kromě vlastního výběru barvy a vzoru kachlů lze u kamen ATÉNA dle vlastní úvahy zvolit např. přidání dalších řad kachlů nad ohniště. To umožní do vzniklého prostoru mezi kachlovím také např. vložit akumulační hmotu, která sice o něco sníží okamžitý výkon kamen, ale zároveň v závislosti na množství až o několik hodin prodlouží dobu vyzařování příjemného, zdravého tepla z kamen.


výkon
5–11 kW
vodní výměník
ne
druhy paliva
dřevo, dřevěné brikety
vložka
E2
výška
1100 mm
šířka
730 mm
hloubka
630 mm
hmotnost
180 kg
průměr kouřovodu
150 mm
vývod kouřovodu
zadní
výška zaústění kouřovodu
935 mm
spotřeba paliva
2,1 kg/hod
maximální délka polen
33 cm
minimální tah komína
10 Pa
účinnost
80 %
průměrná teplota spalin za hrdlem
250 °C
přívod externího vzduchu
ne
testováno podle
EN-13229

Kamna ATÉNA však nejsou moderní jen vzhledově, ale zejména technicky. Oproti ostatním výkonově srovnatelným kamnům jsou vybavena bezroštovou kamnovou vložkou E2 s terciárním spalováním. A co tyto prvky znamenají?

Bezroštové topeniště

Mnoho lidí dává spíše ze zvyku přednost roštovému topeništi, přitom tento způsob spalování má i řadu nevýhod. Roštem proudí do topeniště nepředehřátý vzduch, který je ochlazuje a snižuje spalovací teplotu. Snižuje se tím účinnost topidla. Součástí roštového topeniště je popelník, který se musí velmi často vynášet. Pokud tak nečiníme pravidelně, popelník se přeplní a zamezí proudění vzduchu přes rošt. Ten přestává být ochlazován proudícím vzduchem a dochází k jeho deformaci, pokroucení. Navíc dřevo bezprostředně nepotřebuje pro hoření rošt, jak je tomu u fosilních paliv. Bezroštová topeniště byla vyvinuta na základě nových poznatků o spalování dřeva. U bezroštových topenišť dochází k lepšímu prohořívání dřevních plynů a k vyšší účinnosti topidla. Toho je docíleno vypuštěním roštu z topeniště. Dno je podstatně hlubší, není třeba vynášet popel tak často (stačí jednou za 3–4 týdny, i déle). Navíc dochází k prohoření i toho nejmenšího uhlíku, který by jinak propadl roštem do popelníku. Snižuje se tak dramaticky množství popela v topeništi. Předehřátý vzduch pro spalování je přiváděn buď z interiéru, nebo exteriéru přikládacími dvířky. Dvířka mají oplach skla, aby se zamezilo usazovaní dehtu a popela na skle. Proudící vzduch zároveň ochlazuje keramické sklo, aby nedošlo k jeho poškození. Mírně se oproti kamnům s roštem liší způsob roztápění. Většina zákazníků je zvyklá roztápět „odspoda“, ale obecně, a u bezroštových topenišť obzvlášť, je účinnější roztápět „odshora“. Na dno ohniště se naskládají větší kusy dřeva, na ně se položí materiál na podpálení (nejlépe tuhé podpalovače v podobě válečků) a ještě nad to menší kousky dřeva nebo třísky. Když se podpalovač zapálí, je k němu dostatečný přístup vzduchu a nedojde k okamžitému zakouření. Od podpalovače chytnou menší kousky dřeva nebo třísky a propadají se na větší kusy dřeva, které tím také podpálí. Tento způsob zatápění je velice efektivní.

Terciární spalování

Jedná se o technologii založenou na principu spalování zbytkových hořlavých plynů vznikajících při hoření paliva. Zužitkovává zbytkové plyny, které by se jinak kouřovody společně se zplodinami odvedly nevyužité pryč. Nad ohništěm jsou umístěny kovové kaskády s dírkami (tryskami), kterými je přiváděn další vzduch. Vzduch je veden kanálky podél spalovací komory, kde se předehřeje na vysokou teplotu. Zbytkové hořlavé plyny, které se nahromadí v horní části ohniště, jsou tak znovu okysličeny horkým vzduchem a vzplanou modravým plamenem. Předají teplo a do komína je odvedeno minimum zplodin. Tím je spalování efektivnější a kvalitnější. Díky terciárnímu vytápění ušetříte. Zvýšení účinnosti kamen totiž snižuje celkovou spotřebu paliva a zároveň se prodlužuje doba hoření. Zároveň komínem odcházejí čistější spaliny, čímž se i komín méně zanáší a snižují se nároky na údržbu komína.

Varianta s teplovodním výměníkem u kamen ATÉNA možná není.

Doporučené palivo, podobně jako u dalších kamen, je suché palivové dřevo nebo kvalitní dřevěné brikety. Dřevo by nemělo obsahovat víc jak 20 % vlhkosti, což odpovídá zhruba 2 letům skladování. Pro správné spalování a vytápění je důležité připojení do vhodného a správně dimenzovaného komína o průměru tělesa minimálně 150 mm (= průměr kouřovodu) a o účinné výšce alespoň 5 metrů. Samozřejmostí při instalaci kamen je dodržení protipožárních a bezpečnostních opatření, mezi která patří např. umístění kamen ve vzdálenosti alespoň 20 cm od zdi (a dvojnásobku od hořlavých materiálů), umístění kamen na nehořlavou podložku (nejméně 300 mm před přikládacím a popelníkovým prostorem a 100 mm na ostatních stranách) atd.

Součástí prodeje je nabídka odborné montáže a připojení, ale není zahrnuta v ceně kamen.

Souvisejicí


 

Rychlý dotaz

Česky  Deutsch  English
2013–2024 © ŽELETAVSKÁ KAMNA nahoru
Partneři
Můžeme prosím pracovat s cookies, abychom věděli, jak nám web funguje?